50% stilling som lagsarbeider i region Øst. Det er ønskelig at stillingen kombineres med 50% stilling som ansvarlig i Laget Interact. Søknadsfrist 1.4.2018

Lagsarbeider region Øst


Laget søker ansvarlig for Lagets flerkulturelle arbeid. 50% stilling, ønskelig at det kombineres med 50% stilling som lagsarbeider i region Øst. 
Søknadsfrist 1.4.2018

Ansvarlig Laget Interact


Laget søker traineer til skoleåret 2018/19. 

Trainee


Åpen søknad

Du er er velkommen til å sende inn en åpen søknad!