Vi søker en person i 100% fast stilling til å inspirere unge mennesker i Oslo-området til å følge Jesus og som trives i et flerkulturelt miljø.

Søknadsfrist: 1. april.

Lagsarbeider og Interactansvarlig i Oslo


Vi søker en person i 100% fast stilling til å inspirere unge mennesker i Hordaland til å følge Jesus.

Søknadsfrist: 1. april.

Lagsarbeider i Hordaland


Vi søker en person i 100% fast stilling til å være teamleder for Region Midt og Nord, samt være ansvarlig for Studentforum, Lagets årlige studentkonferanse.

Søknadsfrist: 12. april.

Teamleder for Region Midt, Nord og Studentforumansvarlig


Vi ønsker en person i 50% fast stilling som ansvarlig for Kristenrussen til å jobbe med 700 flotte Kruss hvert år med hovedkontor i Oslo. Kan kombineres med stillingen som misjonsturkoordinator.

Søknadsfrist: 25. mars.

Programansvarlig for Kristenrussen


Vi leter etter en person til en fleksibel 30% fast stilling som ansvarlig for Krussens misjonsturer. Kan kombineres med stillingen som programansvarlig.

Søknadsfrist: 1. april.

Misjonsturkoordinator for Kristenrussen


Åpen søknad

Du er velkommen til å sende inn en åpen søknad! 


Vi har åpnet søknader for traineer for året 2019/-20.

Trainee